Textové pole: Objednávání a organizace provozu

Od 1.8.2017 změna- ordinace na novém místě s novými prostory– Albrechtická 46, Krnov, kontakty,objednávání a organizace zůstávají stejné.

Ambulance neurologie a myoskeletární medicíny Krnov
prim. MUDr. Vladimír Šigut MBA
Albrechtická 46, 794 01 Krnov
Tel. 554 620 213

Informace k provozu ambulance:

Ordinační doba:
Středa - od 9,30 do 17,00

Ostatní časy v pracovní dny má poskytovatel péče pracovní úvazky v nemocnici Krnov, budova B, neurologické lůžkové oddělení. I.P. Pavlova 9, Krnov

Mimo uvedou ordinační dobu tj jiné dny a hodiny ev ordinace při organizačních změnách, jen při domluvě při objednávání . Časové intervaly co 20- 30 min jsou vždy přidělovány při objednání. 
Bez objednání je možné provést vyšetření a ošetření pokud by byly v ten den neobsazené termíny, nebo lékař určil stav k vyšetření mimo pořadí.
Počítejte prosím s nutností objednat se předem, zpravidla jsou termíny obsazeny minimálně 1-2 týdny dopředu.
Změny,přesuny výpadky ordinační doby-budou oznámeny cedulkou u vchodu do ordinace a s upozorněním a na webových stránkách ambulance- oddíl- aktuální informace

Možnosti objednávání: 
Vždy jen domluva u lékaře 
1.v ordinační dobu přímo u lékaře v ordinaci - vyčkejte v čekárně, kam vychází po ukončení vyšetření předcházejícího pacienta.
- telefonicky během ordinace u lékaře- kontakt  554 620 213 / přímé číslo do ordinace/- telefonujte výhradně jen v uvedenou ordinační dobu
2. ostatní pracovní dny telefonicky v nemocnici u prim. dr. Šiguta na neurologii- z organizačních důvodů ale prosím jen mezi 8,00- 9,00 - kontakt 554 690 365 ev kl. 318 a požádat o přepojení
K objednání- sdělte stručně důvod- hlavní potíže, kdo Vás odesílá, ev zda se jedná o kontrolu, svoje jméno příjmení. Lékař Vám přidělí termín-datum a hodinu, které jsou možné z organizačních a kapacitních důvodů, a které Vám vyhovují. 
Organizace provozu, 
Vstup z ulice- roh Albrechtická a Křížovnického –z ulice, z nároží, přímo na schodiště- 7 schodů do přízemí domu Albrechtická 46, přímo do čekárny. 
Při čekání na vyšetření ev. objednání se prosím usaďte v čekárně. Lékař tam vždy vychází po skončení vyšetření předchozího pacienta pozvat dalšího a vyřídit objednávky.
Nečekejte prosím přímo za dveřmi, neklepejte během ordinace na dveře. Chraňte si své vlastní soukromí a klid pro Vaši péči.
Lékař pracuje v ordinaci bez sestry a nemůže na Vaše klepání reagovat. Nemůže přerušovat vyšetřování, ani Vám otevírat do prostoru, kde je právě vyšetřován pacient, často i s odloženým oděvem.
Při vstupu do ordinace prosím předejte doporučení, ostatní lékařské nálezy, průkazku zdravotního pojištění. Při opakované návštěvě sdělte změny v identifikačních údajích od minulé návštěvy- hlavně změnu zdravotní pojišťovny, adresy.
Během Vašeho vyšetřování je určeno k  odložení a uložení oděvů, včetně kabátu, bundy a tašek, místo přímo v ordinaci, nikoliv v čekárně.
Vypněte prosím před vstupem do ordinace svůj mobil ev. jej přepněte do módu bez možnosti rušení během vyšetřování. Při čekání buďte ohleduplní k ostatním-nerušte je i práci v ordinaci hlučným hovorem, telefonováním. Nepoškozujte zařízení odkládaním nevhodných předmětů na stoly, židle, nemanipujte prosím s ventily topení a s okny-došlo by narušení regulace topení a větrání. V čekárně nejsou vypínače ke stropním světlům a ventilátoru, v případě potřeby k regulaci požádejte lékaře.

Kontakt:

Ambulance neurologie

a myoskeletární medicíny Krnov

MUDr. Vladimír ŠIGUT MBA

Privátní praxe ambulance — neurologie

a myoskeletární medicína

MUDr. Vladimír Šigut MBA

Albrechtická 46, 794 01 Krnov

tel.: 554 620 213

(v ordinační dobu)

Praxe v nemocnici Krnov

primariát neurologického oddělení

 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

příspěvková organizace

I. P. Pavlova 9

794 01  Krnov

 

tel.: 554 690 360, 554 690 365, 366, 370