Textové pole: Objednávání a organizace provozu

Od 1.8.2017 změna– adresy a umístění ordinace/ původní místo poliklinika Krnov náměstí Hrdinů,/tel zůstává stejný//

Ambulance neurologie a myoskeletární medicíny Krnov
prim. MUDr. Vladimír Šigut MBA
Albrechtická 46, 794 01 Krnov

Tel. ordinace- 554 620 213- 
/nelze telefonovat mimo uvedenou ordinační dobu/

Informace k provozu ambulance:

Ordinační doba:
Středa - od 9,30 do 17,30

Ostatní časy v pracovní dny má poskytovatel péče pracovní úvazky, především v nemocnici Krnov, budova B, neurologické lůžkové oddělení. I.P. Pavlova 9, Krnov, proto ńení možné do ambulance telefonovat a přicházet mimo určenou ordinační dobu, pokud není předem dohodnuto jinak

V jiné dny a hodiny mimo uvedenou ordinační dobu se realizuje provoz ordinace při nutných organizačních změnách, při přeplnění možné kapacity a jen při domluvě. Tyto termíny by byly sděleny pacientovi přímo při objednávání za takovýchto okolností .. Časové intervaly na vyšetření a ošetření co 20- 30 min jsou vždy přidělovány při objednání. 
Bez objednání je možné provést vyšetření a ošetření pokud by byly v ten den neobsazené termíny, nebo lékař určil stav k vyšetření mimo pořadí.
Počítejte prosím s nutností objednat se předem, zpravidla jsou termíny obsazeny minimálně 1-2 týdny dopředu.
Změny,přesuny výpadky ordinační doby-budou oznámeny cedulkou u vchodu do ordinace a s upozorněním a na webových stránkách ambulance- oddíl- aktuální informace

Možnosti objednávání: 
Vždy jen domluva u lékaře 
1.v ordinační dobu přímo u lékaře v ordinaci - vyčkejte v čekárně, kam vychází po ukončení vyšetření předcházejícího pacienta.
telefonicky během ordinace u lékaře- kontakt  554 620 213 / přímé číslo do ordinace/- telefonujte výhradně jen v uvedenou ordinační dobu
-upozornění-lékař nemůže vždy ihned telefon zvednout pokud vykonává diagnostiký ev léčebný výkon nebo nemůže přerušit jinou činnost. V případě nepřítomnosti v ordinační den je toto možno zatím oznámit jen informační cedulkou za výlohou a na web stránkách. Netelefonujte prosím před 9,3O ani mimo ordinační dobu-provozovatel má pracovní povinnosti i mimo ordinaci a přesunuje se ordinace po skončení činnosti v nemocnici-ve středu tam začíná pracovat v 6, 40 a na 9,3O se odtamtud přesunuje, Na telefon nelze nechávat zprávy, SMS-přístroj toto neprovádí ale můžete jej blokovat použití pro ostatní.
2. ostatní pracovní dny telefonicky v nemocnici u prim. dr. Šiguta na neurologii- z organizačních důvodů ale prosím jen mezi 8,30- 9,00 - kontakt 554 690 365 ev kl. 318 a požádat o přepojení
K objednání- sdělte stručně důvod- hlavní potíže, kdo Vás odesílá, ev zda se jedná o kontrolu, svoje jméno příjmení. Lékař Vám přidělí termín-datum a hodinu, které jsou možné z organizačních a kapacitních důvodů, a které Vám vyhovují. 
Organizace provozu: 
Vstup z ulice- roh Albrechtická a Křížovnického –z ulice, z nároží, přímo na schodiště- 7 schodů do přízemí domu Albrechtická 46, přímo do čekárny. 
Při čekání na vyšetření ev. objednání ev domluvu se prosím usaďte v čekárně. Lékař tam vždy vychází po skončení vyšetření předchozího pacienta pozvat dalšího a vyřídit objednávky.
Nečekejte prosím přímo za dveřmi, neklepejte během ordinace na dveře. Chraňte si své vlastní soukromí a klid pro Vaši péči.
Lékař pracuje v ordinaci bez sestry a nemůže na Vaše klepání reagovat. Nemůže přerušovat vyšetřování, ani Vám otevírat do prostoru, kde je právě vyšetřován pacient, často i s odloženým oděvem.
Při vstupu do ordinace prosím předejte doporučení, ostatní lékařské nálezy, průkazku zdravotního pojištění. Při opakované návštěvě sdělte změny v identifikačních údajích od minulé návštěvy- hlavně změnu zdravotní pojišťovny, adresy. Popř svého telefon čísla
Během Vašeho vyšetřování je určeno k  odložení a uložení oděvů, včetně kabátu, bundy a tašek, místo přímo v ordinaci, nikoliv v čekárně.
Vypněte prosím před vstupem do ordinace svůj mobil ev. jej přepněte do módu bez možnosti rušení během vyšetřování. Při čekání buďte ohleduplní k ostatním-nerušte je i práci v ordinaci hlučným hovorem, telefonováním. Nepoškozujte zařízení odkládáním nevhodných předmětů na stoly, židle, nemanipujte prosím s ventily topení a s okny-došlo by narušení regulace topení a větrání. V čekárně nejsou vypínače ke stropním světlům a ventilátoru, v případě potřeby k regulaci požádejte lékaře.
Handicap,bezbariérový přístup– v případě potřeby je nutné domluvit se a informovat se o podrobnostech , o schodolezu, na 7mi schodech od vchodu, u lékaře předem.
Otevření budovy a čekárny je prováděné až těsně před  zahájením ordinace- poskytovatel se přemisťuje z pracoviště v nemocnici. Prosím s tímto počítat při příchodu.

Kontakt:

Ambulance neurologie

a myoskeletární medicíny Krnov

MUDr. Vladimír ŠIGUT MBA

Privátní praxe ambulance — neurologie

a myoskeletární medicína

MUDr. Vladimír Šigut MBA

Albrechtická 46, 794 01 Krnov

tel.: 554 620 213

(v ordinační dobu)

Praxe v nemocnici Krnov

primariát neurologického oddělení

 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

příspěvková organizace

I. P. Pavlova 9

794 01  Krnov

 

tel.: 554 690 360, 554 690 365, 366,