Textové pole: Aktuální informace
Sdělení  k aktuálním a přechodným změnám a přesunům v ordinační době a změnám provozu:

-Upozornění na změnu umístění ordinace – nová adresa-od 1.8.2017
 Krnov, Albrechtická 46
.
E recept– – lze využít zaslání e |RP na Váš mobilní telefon formou SMS. Při návštěvě se ev u lékaře informujte a nadiktujte své mobilní číslo do své karty. . Se zavedením eRP se vystavení a tisk receptu neúměrně prodloužilo , proto bez domluvy předem již tisky rp během ordinování pro neobjednané nejsme schopni provádět . Potřebu eRP můžete nahlásit osobně v čekárně nebo telefonicky a eRP SMS Vám bude dodatečně zaslán na Váš mobil pokud jste jej nahlásili do své karty. S SMS zprávou vám bude lék vydán v jakékoliv lékarně .


Přeji  Všem krásné   vánoční  svátky, děkujeme všem za spolupráci a přízeň

A přeji  vše nejlepší a pevné zdraví v roce 2019

 MUDr. Vladimír Šigut

Kontakt:

Ambulance neurologie

a myoskeletární medicíny Krnov

MUDr. Vladimír ŠIGUT MBA

Privátní praxe ambulance — neurologie

a myoskeletární medicína

MUDr. Vladimír Šigut MBA

794 01  Krnov

Albrechtická 46

tel.: 554 620 213

(v ordinační dobu)

Praxe v nemocnici Krnov

primariát neurologického oddělení

Prim MUDr. Vladimír Šigut MBA

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

příspěvková organizace

I. P. Pavlova 9

794 01  Krnov

 

tel.: 554 690 360, 554 690 365, 366