zákonné informace k provozu ZZ

Poplatky byly   vybírány na základě zákona  od 1.1.2008– . tzv. regulační poplatek za návštěvu  30 Kč– od 1.1. 2015 byly  tyto poplatky  zrušeny a již se nevybírají. Pozn.– poskytovatel ale vykazuje nadále  kód vybrání poplatku pojišťovně při  účtování zdravotní péče u každého  výkonu a návštěvy  pacienta. Určuje tak zvláštní předpis od 1.1.2015

Další platby, poplatky

-Vyšetření a výkony jsou  standardně hrazeny ze zdravotního pojištění- pracoviště má smlouvy se ZP- 111, 201,205, 207, 211, 213- tj. všechny působící běžně v regionu.

 EMG za úhradu se nabízí v rámci preventivních a vstupních prohlídek zaměstnanců a na žádost  od institucí jako správa sociálního zabezpečení apod.

Poplatek za výkony nehrazené ze zdrav pojištění– např akupunktura , klinické vyšetření  nehrazené ze ZP-posudkové  pracovní a zákonné důvody- např. vyšetření řidiče, pracovníka  / apod. - informujte se u lékaře předem.

 

Další nejbližší neurologické pracoviště– nemocnice Krnov, budova B 2.NP, poliklinika Krnov– B 1.NP, další nejbližší ambulance -Bruntál, Opava

Provozní doba poskytovatele mimo pravidelnou ordinační dobu  zde– ostatní pracovní dny a doby– lůžkové neurologické odd. Krnov– viz oddíl organizace a o poskytovateli

Připomínky,dotazy, stížnosti– přímo u lékaře, provozovatele

Uchování dat, údajůřídí se zákony a předpisy platnými pro zdravotnická zařízení. Uchovány zde v elektronické  a papírové formě. Přístup má pouze provozovatel ZZ. Elektronická zařízení včetně zálohování dat chráněno hesly, zajištěí smlovou s dodavatelem softwardu, papírové doklady v uzavřených prostorech provozovatele. Předávání informací výhradně– dalším lékařům, kteří jsou ošetřující lékaři pacienta a potřebují  ev si vyžádají tyto údaje, institucím dle předpisů– sociální a zdravotní pojištění, státní instituce,  komerční pojištovny  při jejich žádosti  s uvedeným souhlasem pacienta.

Data s RČ,kódy dg, kódy výkonů se zasílají pravidelně v dávce na zdravotní pojišťovnu daného pacienta, revizní lékař ZP ze zákona má právo přístupu na vyžádání ke zdravotnické dokumentaci. Data s RČ a kódy léku dostávají lékárny, ZP, nově i přímo tzv centrální  úložiště SUKL vydáním receptu.

Kontakt: tel. 554 620 213   jen v uvedenu středeční ordinační dobu

Ambulance neurologie

a myoskeletární medicíny Krnov

MUDr. Vladimír ŠIGUT MBA

Privátní praxe ambulance — neurologie

a myoskeletární medicína

MUDr. Vladimír Šigut MBA

Albrechtická 46

794 01  Krnov

 

tel.: 554 620 213

(v ordinační dobu)