zákonné informace k provozu ZZ a informace o úhradách poplatcích,GDPR

 

Poplatky byly   vybírány na základě zákona  od 1.1.2008– . tzv. regulační poplatek za návštěvu  30 Kč– od 1.1. 2015 byly  tyto poplatky  zrušeny a již se nevybírají. Pozn.– poskytovatel ale vykazuje nadále  kód vybrání poplatku pojišťovně při  účtování zdravotní péče u každého  výkonu a návštěvy  pacienta. Určuje takto zvláštní předpis od 1.1.2015

 

Další platby, poplatky

-Vyšetření a výkony jsou  standardně hrazeny ze zdravotního pojištění- pracoviště má smlouvy se ZP- 111, 201,205, 207, 211, 213- tj. všechny působící běžně v regionu.

 

 EMG a další vyšetření za úhradu  v rámci preventivních a vstupních prohlídek zaměstnanců a na žádost  od institucí jako správa sociálního zabezpečení apod. Toto většinou řešeno fakturou požadujícím instituacím.

Poplatek za další výkony  nehrazené ze zdrav pojištění– např akupunktura , klinické vyšetření  nehrazené ze ZP-posudkové  pracovní a zákonné důvody- např. vyšetření řidiče, pracovníka  / apod. - informujte se u lékaře předem. Platby se vybírají v hotovosti, platba kartou není zavedena.

 

Další nejbližší neurologické pracoviště– nemocnice Krnov, budova B 2.NP, další nejbližší ambulance -Bruntál, Opava, Jeseník

 

Provozní doba poskytovatele mimo uvedenou pravidelnou ordinační dobu ve středu –i další 2 dny v týdnu –termíny přidělovány při objednávání—nynější rozsah je k 3O h/ týdně. ostatní pracovní dny a doby–i práce mimo tuto ambulanci  - neurologické odd. nemocnice Krnov, neurologické centrum Krnov, spánková poradna, poradna pro léčbu botulotoxinem, vyhodnocování nálezů popisy EEG, evokovaných potenciálů, spánkových záznamů

Další odborná a administrativní činnost  po ordinační době Připomínky,dotazy, stížnosti– přímo u lékaře, provozovatele

 

Uchování dat, údajůřídí se zákony a předpisy platnými pro zdravotnická zařízení. Uchovány zde v elektronické  a papírové formě. Přístup má pouze provozovatel ZZ. Elektronická zařízení včetně zálohování dat chráněno hesly, zajištění smlouvou s dodavatelem softwaru pro vedení zdravotnické dokumentace  CTMOS, papírové doklady v uzavřených prostorech provozovatele. Předávání informací výhradně– dalším lékařům, kteří jsou ošetřující lékaři pacienta a potřebují  ev si vyžádají tyto údaje, institucím dle předpisů– sociální a zdravotní pojištění, státní instituce,  komerční pojišťovny  při jejich žádosti  s uvedeným souhlasem pacienta.

Data s RČ, kódy dg, kódy výkonů se zasílají pravidelně v dávce na zdravotní pojišťovnu daného pacienta, revizní lékař ZP ze zákona má právo přístupu na vyžádání ke zdravotnické dokumentaci. Data s RČ a kódy léku dostávají lékárny, ZP, nově i přímo tzv centrální  úložiště SUKL vydáním receptu.  

Videozáznamy z kamerového systémuzabezpečeny, standardní uchování 7 dní. Přístup má jen provozovatel ZZ, v případě potřeby ale může předat policii a bezpečnostním institucím

 

IČZ  85 711 234   ,  IČO  607 80 128

Textové pole:

Neurologie

a myoskeletární medicína Krnov

MUDr. Vladimír ŠIGUT MBA

Neurologie a myoskeletární medicína  Krnov

MUDr. Vladimír Šigut MBA

Albrechtická 46

794 01  Krnov

 

tel.: 554 620 213

(pouze v uvedenou  ordinační dobu a časové intervaly pro telefonování en v ordinační dobu)