Neurologie

a myoskeletární medicína Krnov

MUDr. Vladimír ŠIGUT MBA

 

 

MUDr. Vladimír Šigut MBA

794 01  Krnov

Albrechtická 46

tel.: 554 620 213

(pouze v uvedenou  ordinační dobu a časové intervaly pro telefonování )

mail:   ambulance@neurologie-sigut.cz

,

 

Rozsah poskytované  péče:

 

neurologie   / cévní mozkové příhody, epilepsie, poruchy rovnováhy, roztroušená sklerosa, neuroinfekce, parkinsonismus a příbuzné nemoci, neuropatie, migrény,    nemoci svalů, páteře, nervových kořenů  a další

Stavy po a s rizikem CMP– zde řešeny v rámci cerebrovaskulární poradny,

včetně kontrol mozkových cév  ultrazvukem

-

myoskeletární medicína / vyšetření funkčních poruch pohybového aparátu-páteře, kloubů, reflexních změn, léčba manipulací, mobilizací, návrhy nápravných rehabilitačních technik, a cvičení

 

Spánková medicína

 

Léčba botulotoxinem, spasticity, dystonií

 

Elektromyografie- EMG- přístroj Neuris

 

Neurosonologie- ultrazvukové vyšetření mozkových cév,-     /extrakraniální i intrakraniální /, nervové a pohybové soustavy-přístroj Telemed

 

Akupunktura  / tč. z kapacitních důvodů nelze tč poskytovat

 

 

 Spolupráce  :

Neurologickým oddělením nemocnice Krnov- návaznosti na potřebu lůžkové péče

 

Neurologické laboratoře , Neurologické centrum

EEG a spánková laboratoř / laborantka Jaroslava Hrouzová- tel 554 690 364,- EEG a spánková laboratoř

 

EMG a  laboratoř evokovaných potenciálů/ laborantka Lada Caisbergerová tel 554 690 366,  -EMG, evokované potenciály, poradna pro aplikace botulototoxinu/-¨

 

Tito pracovníci poskytnou telefonicky  ev další informace k těmto vyšetřením a ošetřením, ,

 

 

RDG,  CT, MR pracoviště nemocnice Krnov   -ambulance má vyčleněné svoje termíny pro pacienty na tato vyšetření -žádanky a termíny na vyšetření se poskytnou  zde v ambulanci, snímkování  na nemocničních pracovištích- snímky jsou potom zde dostupné i elektronickým přístupem.

 

Laboratoř nemocnice  Krnov- k odběru se žádankou do odběrové místnosti nemocnice ev polikliniky

 

/ nemocniční pracoviště na adrese I.P. Pavlova 9, Krnov,  vzdálenost z ambulance pešky do 10 minut. viz  mapa

 

Neurochirurgická klinika  a  laboratoře  Fakultní nemocnice Ostrava Poruba, tř 17. listopadu

Nukleární medicína   Slezské nemocnice  Opava, Olomoucká ulice

Radiační neurochirurgie Praha Homolka

Laboratoř Sang Lab - Institut laboratorní medicíny -pro speciální vyšetření séra a likvoru – Karlovy Vary,  Bezručova 10     

a další