MUDr. Vladimír Šigut  MBA– rozsah činnosti, výkonů

Privátní zdravotnické zařízení Ambulance neurologie a myoskeletární medicíny Krnov-  poskytuje péči v celém rozsahu oboru neurologie a i  odbornosti  myoskeletární medicína. Cévní onemocnění mozku, záchvatové poruchy a epilepsie, zánětlivé a demyelinizační onemocnění / včetně roztroušené sklerosy/, degenerativní onemocnění mozku a míchy / včetně demenci/, exptrapyramidové onemocnění / parkinsonismus a příbuzné onemocnění/,nádorová postižení nervového systému, nervosvalová onemocnění / polyneuropatie a postižení svalů/, bolesti hlavy a migreny, vertebrogenní  potíže / kořenové syndromy, onemocnění meziobratlových plotének a všechny příbuzné stavy/, bolestivé stavy a omezení funkcí pohybové soustavy / včetně funkčních poruch- blokád páteře a kloubů a doprovodných funkčních změn/ , spánkové poruchy, poruchy rovnováhy, léčba spasticky / následky po CMP, úrazech a jiných nemocech centrální nervové soustavy/ a dystonií botulotoxinem.

Poskytuje dále rozbor poruch pohybové soustavy s nácviky cvičení a doporučení pohybových režimů.

Poradenství v oblasti provozu zdravotnictví a jeho řízení

.

Přehled  výkonů  pracoviště

Klinické vyšetřování v oboru neurologie,  v myoskeletární medicíně / diagnostika funkčních poruch pohybové soustavy- blokád páteře, kloubů a dalších funkčních poruch/

Manipulace mobilizace blokád, měkké techniky, stanovení cvičebního plánu pro další terapii  funkčních poruch pohybové soustavy.

EMG

Obstřikové techniky- nervové kořeny, periférní nervy, klouby a další

Zajištění dalších vyšetření- EEG, evokované potenciály, ultrazvukové vyšetření mozkových tepen, spánková laboratoř. Termíny na přístrojích v rámci nemocnice Krnov, Vyhodnocení provádí přímo provozovatel.

Zajištění léčby botulotoxinem u dystonických poruch a spasticky

Akupunktura- po dohodě, za úhradu, nejedná se o výkony hrazené ze zdravotního pojištění.

 

-neurologie v celém  rozsahu oboru-  cévní, zánětlivé, nádorové, demyelinizační, degenerativní , záchvatové, extrapyramidové, nervosvalové   onemocnění, epilepsie, poruchy spánku, nemoci páteře, svalů,  postižení nervových pletení a kořenů,  bolesti  hlavy  apod.

-myoskeletární medicína- vyšetření pohybové soustavy  funkční s léčbou funkčních poruch- blokády  páteře, kloubů, manipulace, mobilizace, rozbor poruchy  funkce s plány na  další fyzikální terapii, rehabilitaci  cvičení, obstřikové techniky

 

-akupunktura

-navazující přímo potřebná další vyšetření- zobrazovací vyšetření- /RTG,CT apod./, EMG, EEG, evokované potenciály, sonografie apod- zajištěny  přidělením termínu  na RDG pracovišti nemocnice Krnov – budova A, přízemí  a  na neurologickém odd. nemocnice Krnov  ve vyšetřovnách  EEG, EMG,EP, sono-  I.P. Pavlova 9, Krnov,budova B nemocnice, 2. NP / i bezbariérový přístup/ Vyšetřovny na neurologickém oddělení se nachází hned při vstupu na oddělení a mají společný prostor čekárny. Na vyšetření je pacient vybaven  žádankou, ev je přidělen i přesný termín na vyšetření.

Kontakt:

Ambulance neurologie

a myoskeletární medicíny Krnov

MUDr. Vladimír ŠIGUT MBA

Privátní praxe ambulance — neurologie

a myoskeletární medicína

MUDr. Vladimír Šigut MBA

794 01  Krnov

Albrechtická 46

tel.: 554 620 213

(v ordinační dobu)

Praxe v nemocnici Krnov

primariát neurologického oddělení

Prim. MUDr.Vladimír Šigut MBA

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

příspěvková organizace

I. P. Pavlova 9

794 01  Krnov

 

tel.: 554 690 360, 554 690 365, 366,