rozsah činnosti, výkonů:

Privátní zdravotnické zařízení Ambulance neurologie a myoskeletární medicíny Krnov-  poskytuje péči v celém rozsahu oboru neurologie a i  odbornosti  myoskeletární medicína. Cévní onemocnění mozku, záchvatové poruchy a epilepsie, zánětlivé a demyelinizační onemocnění / včetně roztroušené sklerosy/, degenerativní onemocnění mozku a míchy / včetně demenci/, exptrapyramidové onemocnění / parkinsonismus a příbuzné onemocnění/,nádorová postižení nervového systému, nervosvalová onemocnění / polyneuropatie a postižení svalů/, bolesti hlavy a migreny, vertebrogenní  potíže / kořenové syndromy, onemocnění meziobratlových plotének a všechny příbuzné stavy/, bolestivé stavy a omezení funkcí pohybové soustavy / včetně funkčních poruch- blokád páteře a kloubů a doprovodných funkčních změn/ , spánkové poruchy, poruchy rovnováhy, léčba spasticky / následky po CMP, úrazech a jiných nemocech centrální nervové soustavy/ a dystonií botulotoxinem.

Poskytuje dále rozbor poruch pohybové soustavy s nácviky cvičení a doporučení pohybových režimů.

Poradenství v oblasti provozu zdravotnictví a jeho řízení

.

Přehled  výkonů  pracoviště

Klinické vyšetřování v oboru neurologie,  v myoskeletární medicíně / diagnostika funkčních poruch pohybové soustavy- blokád páteře, kloubů a dalších funkčních poruch/

Manipulace mobilizace blokád, měkké techniky, stanovení cvičebního plánu pro další terapii  funkčních poruch pohybové soustavy.

EMG

Obstřikové techniky- nervové kořeny, periférní nervy, klouby a další

Zajištění dalších vyšetření- EEG, evokované potenciály, ultrazvukové vyšetření mozkových tepen, spánková laboratoř. Termíny na přístrojích v rámci nemocnice Krnov, Vyhodnocení provádí přímo provozovatel.

Zajištění léčby botulotoxinem u dystonických poruch a spasticky

Akupunktura- po dohodě, za úhradu, nejedná se o výkony hrazené ze zdravotního pojištění.

Kontakt: tel. 554 620 213   jen v uvedenu středeční ordinační dobu

Ambulance neurologie

a myoskeletární medicíny Krnov

MUDr. Vladimír ŠIGUT MBA

Privátní praxe ambulance — neurologie

a myoskeletární medicína

MUDr. Vladimír Šigut MBA

794 01  Krnov

Albrechtická 46

tel.: 554 620 213

(v ordinační dobu)

,