Informace o provozovateli:

Prim. MUDr. Vladimír Šigut  MBA

 

Ambulance neurologie a myoskeletární medicíny Krnov

-byla založena a zprovozněna v lednu  1995 na poliklinice Krnov, budova A, kde byla umístěna do roku 2017, od 1.8.2017 přemístění do nových prostor v domě na Albrechtické 46.

 

Poskytovatel—profesní přehled:

 

Promoce na lékařské fakultě University Palackého Olomouc v r 1989

 

Pracovní poměr v nemocnici Krnov- neurologické oddělení 2.9.1989- postupně jako lékař, zástupce primáře  od 1.8.2000 primář oddělení

 

Atestace neurologie I .stupně  v r 1992, atestace II. stupně v r 1997

 

Dlouhodobé pracovní činnosti i mimo neurologii -interní a chirurgické oddělení, hl pohotovostní služby, přes 15 let lékař -externista lékařské záchranné služby. Zkušenosti v propojování činností více oborů s neurologií.

1990- 1995- pedagogická činnost na střední zdravotnické škole  Krnov

 

Postgraduální vzdělávání a stáže od atestací až do současnosti na různých klinikách a

pracovištích v Praze, Brně a dalších místech:

 

Myoskeletární – manuální medicína – školení ,výcviky, od r  1994  funkční odbornost- prováděna manipulační a mobilizační léčba, funkční  diagnostika pohybové soustavy, propojení s klasickou neurologií. Techniky a způsob takové činnosti zaveden v regionu  od r 1995

 

Evokované potenciály – zavedení těchto vyšetřovacích metod na místní neurologii poprvé  v r 1994

 

EMG – elektromyografie všech  typů, EEG- elektoencefalografie školení a stáže  IPVZ Praha

 

Akupunktura

 

Neurointezivistická péče, neurologická JIP, akutní stavy v neurologii

 

Neurosonologie- ultrazvukové vyšetřování mozkových cév, nervového a pohybového aparátu- zavedení do vyšetřování přímo na neurologii v regionu od r 2008

 

Léčba   botulotoxinem- především  dystonií a spasticity v neurologii a další indikace a použití- zavedení této léčby v regionu od r 1994.  Stáže a kursy i ve speciálních aplikačních technikách-kontrola pod EMG, ultrazvukovou kontrolou, včetně stáží v zahraniční- Německo, Švýcarsko, Londýn

 

Spánková medicína-od r 2010 zavedeno vyšetřování a léčení spánkových poruch včetně spánkové apnoe , zprovoznění spánkového pracoviště a laboratoře. Zkoušky, stáže, certifikovaný somnolog, hodnocení spánkových záznamů všech typů, vedení léčby CPAP.

 

Studium Ústav profesních studií- management a organizace zdravotnictví- MBA- masters of business arts ,  britská licence, v r 2014 –diplomová práce zvládání stresu na pracovišti

 

Činnost  v nemocnici Krnov- budování neurologického nadregionálního centra v rámci neurologického oddělení Krnov, Navázání na činnost a  odkaz a práci minulých primářů- Jaromír Charamza, Jiří Veverka, Pavel Janeček. 

Podařilo se provést další rozvoj do nové éry, přes přestavbu prostor, otevření neurologické JIP v r 2005, zavedení uvedených nových metod, od r 2016 nový systém akutní péče o CMP, zavedení trombolýzy do léčby a péče na JIP.

Začlenění krnovského pracoviště do sítě iktových center od r 2010. Výchova mladých lékařů neurologů i řady  stážistů z různých oborů.

 

Založení tradice Dnů akutní medicíny v Krnově- předávání zkušeností zdravotníků v přednáškovém dni, ustaveno ve spolupráci s nemocnicí a ARO Krnov, jako memorial primáře MUDr. Šiguta st- zakladatel moderní anesteziologie a resuscitace a dlouholetý primář ARO Krnov.

 

Účast na publikacích o likvorologii-navázání spolupráce s laboratořemi SangLab K.Vary, doc Pavel Adam. Neurogenerativní a prionové nemoci, spánková medicína, léčba migrény monoklonálními protilátkami, edukační publikace pro pacienty se spastickou léčených botulotoxinem ve spolupráci s firmou Ipsen.

 

Parkinson klub Krnov- od r 2015  jako  odborný garant pomáhá činnosti a rozvíjení místní pobočky pacientské  organizace  osob s Parkinsonovou nemocí a jejich rodinných příslušníků,

 

Poradna on line– U lékaře– od  2013 do r 2018– jako  externista pro rady z oboru neurologie, spánkové a manuální medicíny

 

Ambulance neurologie a myoskeletární Krnov Krnov- budovaná od r 1995- vlastní privátní pracoviště- poskytovaná péče v celém rozsahu neurologie navíc s vazbou na myoskeletární medicínu ale i další navazují uvedené odbornosti. Od r 2016 provozován i vlastní EMG přístroj, od r 2021 ultrazvukový přístroj.

 

Hlavní složené funkční odbornosti:

-evokované potenciály, elektroencefalografie, elektromyografie, myoskeletární medicína, akupunktura ,  neurosonologie, spánkové medicína, certifikovaný somnolog, aplikace a léčba botulotoxinem, vyšetřování a řešení spasticity

 

 

 

 

 

.

Neurologie

a myoskeletární medicína Krnov

MUDr. Vladimír ŠIGUT MBA

neurologie

a myoskeletární medicína

 

Albrechtická 46

794 01  Krnov

 

tel  554 620 213

/pouze v uvedenou  ordinační dobu a časové intervaly pro telefonování /

ambulance@neurologie-sigut.cz

 

mail:  ambulance@neurologie-sigut.cz