Odborná sdělení  pro  lékaře a zdravotníky

 

 

-Od září 2017 je možné domluvit EMG vyšetření Vašich pacientů přímo v ordinaci-Albrechtická 46 / přístroj  EMG Neuris. Je možné domluvit i preventivní a vstupní  pracovně lékařské EMG vyšetření u pracovníků v riziku zátěže na oblast karpálního tunelu

Od března 2021– nově  ultrazvukové vyšetření neurosonologie-  cévní neurologie, extrakraniální a intrakraniální mozkové cévy/v rámci  poskytované cerebrovaskulární  poradny . Dále vyšetření  nervstva a myoskeletárního aparátu, obstřiky pod UZ kontrolou-/ přístroj Telemed/

. Spánkové poruchy vyžadující ev  spánkovou laboratoř– zajistíme další  speciální vyšetření  a terapii—CPAP  při spolupráce s EEG  a spánkovou laboratoří   Krnov

Vyšetření a řešení spasticity a dystonii se směřováním další léčbě botulotoxinem

Myslete na  rozvoj spasticity u pacientů především po CMP– postupný nárůst problémů se svalovým napětí a postavením končetiny dále  zhoršuje mobilitu a funkčnost končetiny, schopnost  chůze– je potřeba u pacienta zasáhnou změnou  rehabilitace a ošetřením botulotoxinem. Vývoj spasticity po akutní fázi inzultu je plíživý. Důležité je sledování pacienta u neurologů, praktiků a  RHB lékařů. Je vhodné na ni  myslet, všímat si ji a zavčas pacienta směřovat k řešení.

 

 

 

Neurologie

a myoskeletární medicína Krnov

MUDr. Vladimír ŠIGUT MBA

Neurologie a myoskeletární medicína  Krnov

MUDr. Vladimír Šigut MBA

Albrechtická 46

794 01  Krnov

tel  554 620 213 jen u uvedené časové intervaly v ordinační dobu

mail   ambulance

ambulance@neurologie-sigut.cz

 

 

 

 

mail

 

 

tel 554 620 213

 

tel.: 554 620 213

(v ordinační dobu)