Neurologie a myoskeletární medicína Krnov

MUDr. Vladimír Šigut MBA

Albrechtická 46, Krnov

tel.: 554 620 213

(pouze v uvedenou  ordinační dobu a časové intervaly pro telefonování )

Neurologie

a myoskeletární medicína Krnov, MUDr. Vladimír Šigut

 

 

Vstup z ulice-  roh Albrechtická a Křížovnického –z ulice, z nároží, přímo na schodiště- 7 schodů do přízemí  domu Albrechtická 46, přímo do čekárny.

Při čekání na vyšetření ev. objednání ev domluvu se prosím usaďte v čekárně. Lékař tam vždy vychází po skončení vyšetření předchozího pacienta pozvat dalšího a vyřídit objednávky.

Nečekejte prosím přímo za dveřmi, neklepejte během ordinace na dveře. Chraňte si své vlastní soukromí a klid pro Vaši péči.

Lékař pracuje v ordinaci bez sestry a nemůže na Vaše klepání reagovat. Nemůže přerušovat vyšetřování, ani Vám otevírat do prostoru, kde je právě vyšetřován pacient, často i s odloženým oděvem.

Při vstupu do ordinace prosím předejte doporučení, ostatní lékařské nálezy, průkazku zdravotního pojištění. Při opakované návštěvě sdělte změny v identifikačních údajích od minulé návštěvy- hlavně změnu zdravotní pojišťovny, adresy, svého telefon čísla.

Během Vašeho vyšetřování je určeno k  odložení a uložení oděvů, včetně kabátu, bundy a tašek, místo přímo v ordinaci, nikoliv v čekárně.

Vypněte prosím před vstupem do ordinace svůj mobil ev. jej přepněte do módu bez možnosti rušení během vyšetřování. Při čekání buďte ohleduplní k ostatním-nerušte je, ale  i práci v ordinaci hlučným hovorem, telefonováním. Nejlepším společníkem při čekání je dobrá četba a klidné tiché prostředí. Nepoškozujte zařízení odkládáním nevhodných předmětů na stoly, židle, nemanipulujte prosím s ventily topení a s okny-došlo by narušení regulace topení a větrání. V čekárně nejsou vypínače ke stropním světlům a ventilátoru, ani ke klimatizaci. V případě potřeby k regulaci požádejte lékaře.

Zásadně neopírejte jízdní kola a podobné zařízení o fasádu domu 

Prostor čekárny, vstupů, chodeb a schodišť je ke zvýšení Vaší a vzájemné bezpečnosti monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Vstup do domu a čekárny je odemknut jen v době ordinace. Odemykání vstupu je cca 15 min před zahájením ordinace-počítejte s tímto pokud máte přidělen termín na začátku provozu

Přístup do čekárny a ordinace je po 7  schodech od vchodu. V případě tělesného handicapu pro tento přístup se informujte u lékaře předem

Neurologie Krnov Albrechtická 46, 794 01 Krnov

Organizace provozu: