Neurologie a myoskeletární medicína Krnov

MUDr. Vladimír Šigut MBA

Albrechtická 46, Krnov

tel.: 554 620 213

(pouze v uvedenou  ordinační dobu a časové intervaly pro telefonování )

Neurologie

a myoskeletární medicína Krnov, MUDr. Vladimír Šigut

 

 

Vstup z ulice-  roh Albrechtická a Křížovnického –z ulice, z nároží, přímo na schodiště- 7 schodů do přízemí  domu Albrechtická 46, přímo do čekárny.

Vstup jen po předchozím objednání telefonicky ev mailem.-pokyny v  oddíle objednávání a elektronická komunikace.

Při čekání na vyšetření ev. objednání se prosím usaďte v přilehlé čekárně. Lékař tam vždy vychází po skončení vyšetření předchozího pacienta pozvat dalšího.

Nečekejte prosím přímo za dveřmi, neklepejte během ordinace na dveře. Chraňte si své vlastní soukromí a klid pro Vaši péči.

Lékař pracuje v ordinaci bez sestry a nemůže na Vaše klepání reagovat. Nemůže přerušovat vyšetřování, ani Vám otevírat do prostoru, kde je právě vyšetřován pacient, často i s odloženým oděvem.

Při vstupu do ordinace prosím předejte doporučení, ostatní lékařské nálezy, průkazku zdravotního pojištění. Při opakované návštěvě sdělte změny od minulé návštěvy- hlavně změnu zdravotní pojišťovny, adresy, telefonu

Během Vašeho vyšetřování je určeno k  odložení a uložení oděvů, včetně kabátu, bundy a tašek, místo přímo v ordinaci, nikoliv v čekárně.

Vypněte prosím před vstupem do ordinace svůj mobil ev. jej přepněte do módu bez možnosti rušení během vyšetřování. Také v čekárně prosím nerušte ostatní telefonováním a hlasitým hovorem- chraňte si takto i své soukromí.

Nejlepším společníkem při čekání je dobrá četba a klidné tiché prostředí

 

Neberte s sebou  o čekárny další doprovod, hlavně ne více osob-pokud není potřebný pro dopomoc s pohyblivostí, domluvou, dopravou. Snižoval by se  prostor a komfort pro ostatní pacienty a je potřeba snížit i riziko přenosu infekcí. Z těchto důvodů prosím všechny po příchodu do čekárny o desinfekci rukou– stojan s automatickým dávkovačem-po vstupu do čekárny vpravo u dveří.

 

Přidělený čas návštěvy se může posunout– např pro složitější vyšetřování a ošetřování předchozích pacientů, řešení akutního stavu.  Prosím o respektování tohoto faktu i nutnosti dodržet i svůj časový limit návštěvy.

Pro Vaši i vzájemnou bezpečnost je prostor čekárny, chodeb, schodišť monitorován kamerovým systémem se záznamem

Nepoškozujte  prosím zařízení odkládáním nevhodných předmětů na stoly, židle, nemanipulujte prosím s ventily topení a s okny-došlo by narušení regulace topení a větrání. V čekárně nejsou vypínače ke stropním světlům a ventilátoru, ani ke klimatizaci. V případě potřeby k regulaci požádejte lékaře.

Zásadně neopírejte jízdní kola a podobné zařízení o fasádu domu 

Vstup do domu a čekárny je odemknut jen v době ordinace. Odemykání vstupu je cca 15 min před zahájením ordinace ev termínem pro l. pacienta  ráno. l . Počítejte s tímto pokud máte přidělen termín na začátku provozu

Vstup tedy není plně bezbariérový, taková neurologická ordinace je v Krnově pouze v nemocnici ,budova B

 

Přístup do čekárny a ordinace je po 7  schodech od vchodu. V případě tělesného handicapu pro tento přístup se informujte u lékaře předem

Neurologie Krnov Albrechtická 46, 794 01 Krnov

Organizace provozu: