Kontakt: tel. 554 620 213   jen v uvedenu středeční ordinační dobu

Ambulance neurologie

a myoskeletární medicíny

MUDr. Vladimír Šigut MBA

Albrechtická 46, Krnov

tel.: 554 620 213

(v ordinační dobu)

Ambulance neurologie

a myoskeletární medicíny Krnov

 

 

Vstup z ulice-  roh Albrechtická a Křížovnického –z ulice, z nároží, přímo na schodiště- 7 schodů do přízemí  domu Albrechtická 46, přímo do čekárny.

Při čekání na vyšetření ev. objednání ev domluvu se prosím usaďte v čekárně. Lékař tam vždy vychází po skončení vyšetření předchozího pacienta pozvat dalšího a vyřídit objednávky.

Nečekejte prosím přímo za dveřmi, neklepejte během ordinace na dveře. Chraňte si své vlastní soukromí a klid pro Vaši péči.

Lékař pracuje v ordinaci bez sestry a nemůže na Vaše klepání reagovat. Nemůže přerušovat vyšetřování, ani Vám otevírat do prostoru, kde je právě vyšetřován pacient, často i s odloženým oděvem.

Při vstupu do ordinace prosím předejte doporučení, ostatní lékařské nálezy, průkazku zdravotního pojištění. Při opakované návštěvě sdělte změny v identifikačních údajích od minulé návštěvy- hlavně změnu zdravotní pojišťovny, adresy. Popř svého telefon čísla

Během Vašeho vyšetřování je určeno k  odložení a uložení oděvů, včetně kabátu, bundy a tašek, místo přímo v ordinaci, nikoliv v čekárně.

Vypněte prosím před vstupem do ordinace svůj mobil ev. jej přepněte do módu bez možnosti rušení během vyšetřování. Při čekání buďte ohleduplní k ostatním-nerušte je i práci v ordinaci hlučným hovorem, telefonováním. Nepoškozujte zařízení odkládáním nevhodných předmětů na stoly, židle, nemanipujte prosím s ventily topení a s okny-došlo by narušení regulace topení a větrání. V čekárně nejsou vypínače ke stropním světlům a ventilátoru, v případě potřeby k regulaci požádejte lékaře.

Handicap,bezbariérový přístupv případě potřeby je nutné domluvit se a informovat se o podrobnostech , o schodolezu, na 7mi schodech od vchodu, u lékaře předem.

Otevření budovy a čekárny je prováděné až těsně před  zahájením ordinace- poskytovatel  se přemisťuje z pracoviště v nemocnici. Prosím s tímto počítat při příchodu.

Ambulance Albrechtická 46, Krnov

Organizace provozu: