Neurologie

a myoskeletární medicína Krnov

MUDr.Vladimír Šigut  MBA

 

Umístění, poloha, dostupnost

 

Doprava, dostupnostOd centra, od polikliniky-10-12 min  chůze-po Albrechtické, směr k nemocnici, asi  v polovině cesty vpravo- rohový dům -křižovatka s ul Křížkovského.-Orientujte se podle domovních čísel na pravé straně ulice– sudé čísla– protilehlé -liché čísla neodpovídají stejné poloze– je zde posun. číslování - 0d nemocnice- 5-10 min chůze cca opačným směrem, po Albrechtické-vlevo. MHD- linka č.1 ,zastávka od centra- předposlední před nemocnice-hl, brána, na Seifertově ulici, odtud 1 blok  po Albrechtické  ev Janáčkově náměstí 3 min pěšky zpět k centru– vlevo. Viz oddíl 11-mapa

Parkování- bezplatné- Albrechtická ulice –parkovací pruh-jen jednosměrný od M. Albrechtic+ přilehlé ulice + blízký parking Billa dle jejich provozního řádu –šikmo přes křižovatku s ul Březinova. Ulice Křížkovského –pozor-od Albrechtické po Janáčkovo náměstí je jednosměrná.

 

Adresa do hlavního zaměstnání

2. řádek adresy

3. řádek adresy

4. řádek adresy

Telefon: (055) 555 55 55

Fax: (055) 555 55 55

E-mail: adresa@example.com

Albrechtická 46,  Krnov

Ordinace umístěna v přízemí domu přímo na nároží ulic Albrechtická a Křížkovského, Uprostřed Horního předměstí. Snadná dostupnost od centra města i od nemocnice, umístění mezi těmito místy. V nároží je malá výloha, kde je umístěno číslo 46 a cedulka s označením ordinace , v případě změny ordinace i cedulka s tímto upozorněním. Vchod– hnědé dveře z nároží z ul Křížkovského– 7 schodů  přímo ke dveřím čekárny. Vstup tedy není plně bezbariérový.

Albrechtická 46, 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem